Tera     Network     Tech     012

Tera  Network  Tech  012

cleaning maintenance DividerLine 1024x210

Mi vidimo dalje…

Osnovne usluge

Izrada softvera

Namenski programi po vašoj volji za Windows i Android platforme

Izrada Web sajta

Moderni izgled sajta za Vašu kompaniju

Knjigovodstvo

Paket softverskih rešenja za vodjenje knjiga

Servis računara

Hardversko i softversko servisiranje i održavanje

Ostale usluge